Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea Nord-Vest, granturi de până la 100.000€ – PRNV/2023/121/1

0
52

În cadrul acestui apel de proiecte sunt vizate inițiative care să conducă la consolidarea culturii digitale în cadrul firmelor, să transforme și îmbunătățească experiența utilizatorilor/ consumatorilor, să favorizeze analiza și luarea deciziilor pe baza datelor sau să conducă la eficientizarea activităților derulate.

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cuprinde județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureș.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de: 16.764.706 euro;

 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 10.000 ;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 100.000;

Data si ora începere si închiderii de depunere de proiecte este la moment nedeclarata;

Beneficiarii eligibili sunt societățile comerciale, care se încadrează în categoria IMM-urilor;

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli Eligibile:

 • Hardware TIC si a altor dispozitive si echipamente aferente inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului;
 • Achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • Retea LAN;
 • Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • Consultanta /audit pentru identificarea solutiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • Servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice;
 • Achizitionarea si/sau dezvoltarea si/sau adaptarea aplicatiilor software/ licentelor, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • Achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, realitate augmentata, realitate virtuala;
 • Website de prezentare a companiei, website cu funcții complexe;
 • Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
 • Aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PRNV/2023/121/1 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRNV2023.121.1.

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRNV/2023/121/1?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: