Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, va informeaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Autoritatea de Management pentru POR, a aprobat si publicat Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Ghidul, publicat in data de 22.10.2019, se adreseaza beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), selectate la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei:

Din Regiunea Vest au fost selectate sase Strategii de Dezvoltare Locala pentru zone urbane marginalizate, din cadrul Municipiilor Vulcan, Resita, Lugoj, Hunedoara si Timisoara (pentru doua zone urbane marginalizate).

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi.

Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI

Categoriile de solicitanti eligibili sunt:

  1. Unitati Administrativ-Teritoriale – Oras/ Municipiu ca membre in Grupul de Actiune Locala (GAL) din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finantare;
  2. Parteneriate intre UAT Oras/ Municipiu membru in Grupul de Actiune Locala din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finantare si lider de parteneriat si furnizori publici si privati de servicii sociale, acreditati conform legislatiei in vigoare, cu o vechime in domeniu de cel putin un an inainte de depunerea proiectului – pentru acele investitii in care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu in cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);
  3. Furnizori publici si privati de servicii sociale, acreditati conform legislatiei in vigoare, cu o vechime de cel putin un an inainte de depunerea proiectului, cu competente in furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, de agrement si sport;

Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, interventiile sprijinite se refera la construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii intreprinderilor de economie sociala de insertie.

Informatiile complete aici