Fonduri POR 2.2
Afla cum poti obtine fonduri nerambursabile intre 200.000 euro si 1 milion euro prin Programul Operational Regional – axa prioritara 2.2

Prezentul apel POR 2.2 este dedicat IMM-rilor cu scopul imbunatatirii capacitatii de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economice la nivel regional si national.

Deschidere program POR 2.2 : 04.05.2020
Termenul limita de depunere POR 2.2. : 04.06.2020

Alocarea financiara si rata de co-finantare in cadrul Programului Operational Regional 2.2:

Relansarea are ca scop utilizarea alocarii financiare ramase disponibile, dupa primul apel de proiecte, iar aceasta este distribuita astfel:

Sud-Est: 27,94 milioane euro;
Sud Muntenia: 38,67 milioane euro;
Sud-Vest Oltenia: 17,97 milioane euro;

Procentul de finantare acordat:

Categoria IMM/ Regiune de dezvoltareSud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia
Intreprinderi mijlocii60%
Intreprinderi mici si microintreprinderi70%

Nota:
– intreprinderile mijlocii au aport propriu co-finantare de 40%
– intreprinderile mici si microintreprinderile au aport propriu co-finantare 30%

Cine poate beneficia de fonduri prin Programul Operational Regional 2.2 ?

Pentru a beneficia de finantare nerambursabila prin POR 2.2. societatile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele:

I. Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural;

Microintreprinderile – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

Intreprinderile mici – au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;

Intreprinderile mijlocii – au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

II. Codul CAEN este eligibil prin Program si este autorizat la momentul depunerii cererii de finantare;

III. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

IV. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de cel putin 3 salariati, in anul fiscal anterior;

V. Locul de implementare a proiectului este situat in:

 • Mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri;
 • Mediul rural pentru intreprinderile mijlocii.

OBS!!!  O investitie se poate realiza la doua (sau mai multe) locuri de implementare, atat timp cat sunt respectate toate conditiile de eligibilitate, iar proiectul nu consta, de fapt, in doua (sau mai multe) investitii distincte sub umbrela unei singure cereri de finantare.

Investitii eligibile prin ajutorul de stat regional din cadrul Programul Operational Regional 2.2 ( POR 2.2 ):

 • Crearea unei unitati noi prin construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
 • Extinderea capacitatii unei unitati existente;
 • Echipamente tehnologice masini, utilaje, instalatii de lucru;
 • Mobilier, echipamente informatice, birotica;
 • Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
 • Instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie precum si sisteme care utilizeaza surse de energie regenerabila: energie solara, energie eoliana, biomasa,etc.;
 • Diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate / prestate anterior in unitate;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Brevete, licente, marci comerciale, programe informatice.

OBS!!

 • Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente unei investitii initiale care consta in activitati de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spatiilor de productie/ prestari de servicii.
 • In cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unitati existente, costurile eligibile trebuie sa depaseasca cu cel putin 200% valoarea contabila a activelor reutilizate (tangibile si intangibile).

Investitii finantabile prin ajutor de minimis prin POR 2.2. :

 • Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acredita;
 • Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate;
 • Investitii specifice procesului de internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Proiectul trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale) finantabile prin ajutor de stat regional.

Criterii de evaluare si selectie in cadrul Programului Operational Regional 2.2

Ulterior depunerii, cererile de finantare proiectele  vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare si selectie.

Daca esti interesat de consultanta pentru extinderea activitatii tale sau de inceperea unei noi activitati prin fonduri nerambursabile disponibile prin POR 2.2, completeaza datele de mai jos si intram in contact pentru discutarea detaliilor.