POR 3.1BCladiri Publice: Afla cum poti obtine fonduri nerambursabile intre 100 000 euro si 25 000 000 euro prin Programul Operational Regional-axa prioritara 3.1 B.

Apelul are in vedere sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente si a utilizarii energiei din surse regenerabile in randul infrastructurilor publice, din Regiunile de Dezvoltare Nord-Est, Sud-Est si Sud-Muntenia.

PERIOADA DE DEPUNERE: 09.04.2020– 09.08.2020

VALOAREA MAXIMA NERAMBURSABILA IN CADRUL PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL-AXA PRIORITARA 3.1 B- CLADIRI PUBLICE:

Valoare minima eligibila: 100 000 euro

Valoare maxima eligibila: 25 000 000 euro

RATA DE CO-FINANTARE:

AUTORITATI SI INSTITUTII PUBLICE LOCALE: Maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare din bugetul de stat si Minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta contributia solicitantului

AUTORITATI PUBLICE CENTRALE: Minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta contributia solicitantului

SOLICITANTI ELIGIBILI IN CADRUL PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL-AXA PRIORITARA 3.1 B- CLADIRI PUBLICE:

 • Autoritatile publice centrale: ministere,autoritati administrative autonome, Institutia prefectului;
 • Autoritatile si institutiile publice locale: Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT comuna, Oras, Judet
 • Institutiile publice si serviciile publice organizate ca institutii publice de interes local sau judetean (finantate din bugetul local), aflate in subordinea unitatilor administrativ teritoriale
 • Parteneriatele intre entitatile de mai sus

Beneficiarii eligibili se incadreaza intr-una din urmatoarele situatii:

 1. Detin (in proprietate publica sau administrare) si ocupa (isi desfasoara activitatea) o cladire publica (inclusiv in cadrul parteneriatelor) la data depunerii cereri de finantare, precum si pe o perioada de 5 ani de la data platii finale.

sau

2.a. Detin (in proprietate publica sau administrare) o cladire publica care este ocupata (in care isi desfasoara activitatea) de acestia si/sau de alte entitati publice din categoria autoritatilor publice centrale, autoritatilor si institutiilor publice locale la data depunerii cereri de finantare, precum si pe o perioada de 5 ani de la data platii finale

2.b. In cazul parteneriatelor, detin (in proprietate publica sau administrare) o cladire publica care este ocupata (in care isi desfasoara activitatea) de cel putin unul dintre membrii parteneriatului si/sau de alte entitati publice din categoria autoritatilor publice centrale, autoritatilor si institutiilor publice locale (descrise mai sus) la data depunerii cereri de finantare, precum si pe o perioada dee 5 ani de la data platii finale.

OBS!!!

 1. Criteliile de eligibilitate ale solicitantului se aplica si partenerului.
 2. In cazul proiectelor care vizeaza unitatile de invatamant preuniversitar de stat, incadrate in categoria “Autoritati si institutii publice locale”, relatia de subordonare fata de unitatile administrativ teritoriale se verifica sub aspectul asigurarii finantarii complementare din bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale de care sunt apartinatoare.
 3. In cazul proiectelor care vizeaza unitati sanitare publice, incadrate in categoria “Autoritati si institutii publice locale”, relatia de subordonare fata de unitatile administrativ teritoriale se verifica sub aspectul asigurarii finantarii respectivelor unitati sanitare si din bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale de care sunt apartinatoare.

REGIUNI ELIGIBILE

Proiectele pot fi implementate exclusive in Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia.

CHELTUIELI ELIGIBILE  IN CADRUL PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL-AXA PRIORITARA 3.1 B- CLADIRI PUBLICE

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
 • Studii de teren;
 • Obtinere avize, acorduri, autorizatii;
 • Proiectare si inginerie;
 • Consultanta;
 • Asistenta tehnica;
 • Cheltuieli pentru investitia de baza;
 • Dotari (se includ utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari, active necorporale;)
 • Constructii, instalatii si dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu sau fara montaj, dotari, active necorporale;
 • Alte cheltuieli: Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, Cheltuieli conexe organizarii de santier;
 • Comisioane, cote si taxe;
 • Cheltuieli diverse si neprevazute;
 • Cheltuieli de informare si publicitate ( in limita a 10000 lei cu TVA);
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (in limita a 10000 lei cu TVA);

INDICATORI DE REZULTAT IN CADRUL PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL-AXA PRIORITARA 3.1 B- CLADIRI PUBLICE

Indicatori de realizare:

 • CO 34 – Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2);
 • CO 32 – Scaderea consumului anual de energie primara al cladirilor publice (kWh/an)

Indicatori de proiect:

 • Scaderea consumului anual de energie finala in cladirile publice (utilizand surse neregenerabile)
 • Scaderea consumului anual specific de energie primara (utilizand surse neregenerabile) (kWh/m2/an) – total( pentru incalzire/racire
 • Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eficientei energetice

CRITERII DE EVALUARE SI SELECTIE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 3.1 B- CLADIRI PUBLICE:

Prezentul apel este non-competitiv si trebuie sa cumuleze in urma verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii minim 60 puncte.