Lansarea Ghidul Solicitantului PRNV 131.D Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate

0
41

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate.

Solicitanții eligibili:

 • Solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;
 • Are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel puțin la momentul primei plăți;
 • A desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Prin acest apel de proiecte se finanţează investiţii numai în domeniile de activitate;

Calendar program:

Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 14.09.2023 ora 10:00;
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 13.03.2024 ora 10:00;

Bugetul proiectului:

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 15.000.000,00 Euro.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro;
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 1.500.000 Euro;

În cadrul prezentului apel activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora pot fi finanțate prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis, conform prevederilor schemei de ajutor
de stat aplicabilă.

Detalii privind rata de cofinanțare, în funcție de tipul de ajutor aplicabil:

 • Pentru ajutor de stat regional: între 30-50% în funcție de județ;
 • Pentru ajutor de minimis: 0% cofinanțare;

Condiții de eligibilitate:

 • În etapa de contractare, solicitantul trebuie să dețină deja domeniul de activitate eligibil vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
 • În etapa de contractare, solicitantul trebuie să dețină deja domeniul de activitate eligibil vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clase CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e la locul de implementare a proiectului; Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de cel puțin 1 salariat în anul fiscal anterior acordării finanțării și înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării (condiție de eligibilitate aplicabilă inclusiv în perioada de implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției, respectiv 3 ani de la finalizarea investiției);
 • Prin acest apel de proiecte se finanţează investiţii numai în domeniile de activitate;

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin o activitate obligatorie:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
 • Aparate și instalații de măsurare, control și reglare;
 • Utilaje și instalații de transport și ridicat; Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale;
 • Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
 • Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PRNV 131.D ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRNV 131.D 11.08.

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRNV 131.D?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: