POR-NORD-VEST 2021 – 2027 131.C Creșterea competitivității IMM din domeniile robotică și nanotehnologii

0
57

Prezentul Ghid POR-NORD-VEST prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru acțiunile derulate în cadrul:
Obiectiv de politică: O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente și a conectivității regionale TIC.
Prioritatea: O regiune competitivă prin inovare,digitalizare și întreprinderi dinamice.
Obiectivul specific: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.
Acțiunea: Creșterea competitivității IMM-urilor.

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 46.714.503,60 EUR;

Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de 200.000 EUR.
Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și ajutor de minimis este de 1.500.000 EUR.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • Investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
 • Suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
 • Valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”;

Solicitanți eligibili sunt microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie din mediul urban și rural înregistrate în regiunea Nord Vest;

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale aferente ajutorului de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Domeniul de activitate în care se realizează investitia:

Prin acest apel de proiecte se finanţează investiţii numai în domeniile de activitate:
Domeniul 1 – MATERIALE NOI
• Materiale și bunuri inovative bazate pe/utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplastic, etc.), inclusiv materiale obținute din reciclare noi acoperiri funcționale, nanomateriale, materiale multifuncționale, care ar putea sprijini noi activități economice, noi produse în special în domeniile: hârtie, plastic, ambalare, prelucrarea metalului.
• Caracterizarea și modelarea proprietăților fizice ale materialelor necesare senzorilor integrați din microsistemele electronice inteligente.
• Dezvoltarea de materiale noi pentru printare 3D cu aplicații în domeniul construcțiilor și al mașinilor și echipamentelor.

Domeniul 2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE
• Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).

NU sunt eligibile proiectele pentru care sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • obiectul proiectului constă exclusiv în realizarea de lucrări de construcție pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire;
 • obiectul proiectului vizează doar investiții în active necorporale;
 • obiectul proiectului constă exclusiv în lucrări de modernizare;
 • obiectul proiectului constă exclusiv in suport pentru activitatea de internaționalizare a produselor și serviciilor IMM-urilor, inclusiv prin îmbunătățirea componentei de comercializare (soluții de ambalare, soluții de marketing etc.);
 • obiectul proiectului constă exclusiv în activități de certificare/ recertificare produse/servicii /procese/sisteme de management al calității;
 • proiectele care includ investiții demarate;
 • Nu se finanțează activități care vizează investiții privind instalarea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili (de ex. cărbune, gaz);

Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal,a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.

Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care îl menține pe toată perioada de durabilitate.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE POR NORD-Vest 2021 – 2027 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

Programul PRV 131.C 2021-2027

Lista de categoriilor de cheltuieli atașată mai jos…

Anexa 4 – Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile1.XLS

Ai nevoie de un consultant pentru programul de PRNV 131.C?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile