Pe data de 24 aprilie 2024, s-au anunțat noi modificări în grila de punctaj a Programului de Finantare nerambursabila”Femeia Antreprenor 2024″!

Principalele modificări sunt:

 1. Eliminarea criteriului de în care se favoriza IMM-urile cu activitate în cadrul „incubatoarelor de afaceri”;
 2. Eliminarea criteriului de a înregistra Brevete de Invenție sau Mărcă;
 3. Eliminarea criteriului de a atașa dovada absolvirii de un curs de competențe antreprenoriale și competențe digitale;

 

Accesați linkul nostru către Google Formular pentru a calcula punctajul la viitorul vostru proiect.

Aveti posibilitatea de a primi GRATUIT servicii de consultanta privind eligibilitatea pentru acest program!

Link Formular punctaj 

 

Reamintim, că pe 1 martie 2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat în consultare publică ediția din acest an a programului Femeia Antreprenor.

Prin acest program, femeile care conduc afaceri vor avea posibilitatea să obțină finantare nerambursabila de până la 200.000 de lei pe firmă, oferite de la bugetul de stat.

Cheltuielile eligibile prin programul Femeia Antreprenor sunt:

 • Echipamente tehnologice;
 • Sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie;
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț (sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice.). Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR (cu excepție spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț);
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G;

-Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate!

-Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei și maximum 1 autoturism / beneficiar!

 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică (echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete, soft, semnătura electronică) și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț, reprezentând sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare;
 • Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare.
 • Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

-Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților / subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN!

 

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA
despre programul de finantare nerambursabila
„Femeia Antreprenor 2024”
ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

Prezentare FA 2024 25.04.24

Ai nevoie de un consultant pentru programul de finantare nerambursabila
FEMEIA ANTREPRENOR 2024?

Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile