POR 1.2: S-a lansat in consultare publica Programul Operational Regional 1.2- Proof of Concept „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activitati cu caracter inovativ realizate de IMM-uri care au ca scop principal demonstrarea functionalitatii si verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piata.

Proiectele trebuie sa aiba in vedere realizarea de cercetari inovative privind nivelul de dezvoltare tehnologica cu scopul de a demonstra trecerea de la TRL 3 la TRL 4 si/sau TRL 5.

SUMAR:

  • Valoarea nerambursabila: Minim 25.000 euro-Maxim 200.000 euro;
  • Co-finantare: Minim 10%;
  • Regiuni: Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Centru, Bucuresti-Ilfov ( rural sau urban);
  • Durata proiect: 24 luni;

Pentru a beneficia de finantare nerambursabila proiectul trebuie sa:

1a. Porneasca de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si sa concretizeze un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validata in laborator (TRL 4);
Sau
1b. Porneasca de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si sa concretizeze un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scara redusa sau marita validata ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a conditiilor reale de functionare (TRL 5);
2. Proiectul va avea ca si scop cresterea gradului de inovare al companiei prin implementarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) in domeniile de specializare intelingenta.

SOLICITANTI ELIGIBILI IN CADRUL PROGRAMULUI POR 1.2- PROOF OF CONCEPT

1. Solicitantii prezentului apel de proiecte sunt societatile comerciale sau societati cooperative care se incadreaza in categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii)
2. Societatea/societatea cooperativa a desfasurat activitatea pe o perioada corespunzatoare a unui an fiscal integral inainte de depunerea cererii de finantare si nu a avut activitatea suspendata temporar in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare si in anul depunerii cererii de finantare.

LISTA DOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA IN CADRUL PROGRAMULUI POR 1.2- PROOF OF CONCEPT
• Bioeconomie
• Tehnologii informationale si de comunicatii, spatiu si Securitate
• Energie, mediu si schimbari climatice
• Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
• Sanatate
• Alte domenii identificate la nivel regional: Inginerie si transport naval, Turismul si identitatea culturala, Inginerie industriala si transporturi, Localitati inteligente, Constructia de masini, componente si echipamente de productie

CHELTUIELI ELIGIBILE IN CADRUL PROGRAMULUI POR 1.2- PROOF OF CONCEPT

• Cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect in limita a maxim 5.000 lei fara TVA;
• Cheltuieli de informare, comunicare si publicitate in limita a maxim 5.000 lei fara TVA;
• Cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari);
• Brevete, licente, marci comerciale, programe informatice;
• Chirie, energie, combustibil, cheltuieli administrative-gospodaresti);
• Cheltuieli cu transportul, cazare, diurnal pentru expertii implicati in implementarea proiectului;
• Materii prime si materiale;
• Salarii/onorarii/venituri asimilate salariilor pentru expertii proprii in limita a 20% din valoarea cheltuielilor eligibile;
• Consultanta pentru scrierea proiectului;
• Consultata pentru inovare;
• Cheltuieli privind certificarea nationala/ internationala a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
• Cheltuieli privind inovarea de produs/proces (testari, analize, elaborarea documentatiei tehnice, exploatarea rezultatului cercetarii);
• Comercializarea produsului sau precesului;
• Cheltuieli cu servicii tehnologice specifice (tehnologica si audit tehnologic, retehnologizare, implementare de solutii tehnologice);
• Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii ( studii tehnice, de fezabilitate, obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala).

EVALUAREA IN CADRUL PROGRAMULUI POR 1.2- PROOF OF CONCEPT

In cadrul procesului de evaluare Proiectul trece prin mai multe faze:

  • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
  • Evaluarea tehnica financiara, inclusiv vizita la fata locului;
  • Aprobarea proiectului;

Nu ezitati sa ne contactati, daca aveti o idee inovatoare si vreti sa accesati 200.000 euro prin Programul Operational Regional POR 1.2-Proof of Concept.