POR 1.2: Ai o idee de afaceri inovatoare? Afla cum poti obtine intre 500.000-10.000.000 prin Programul Operational Regional-axa prioritara 1.2

Programul urmareste promovarea investitiilor in cercetare-inovare (produse si servicii cu valoare adaugata mare, trasferul de tehnologii si inovare sociala), dezvoltarea de parteneriate durabile intre intreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare si universitati din regiunile Nord-Est si Nord-Vest.

POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020”, a fost aprobata in data de 09.07.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Termenul limita: 31.03.2020, ora 12.00

Bugetul total: alocat este de 50 milioane de euro.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate unui proiect prin Programul POR 1.2 este de minim 500.000 euro si maxim de 10.000.000 euro.

Pentru categoriile de activitati aferente schemei de minimis, valoarea finantarii nerambursabile acordate pentru proiectele din ambele regiuni de dezvoltare este de maximum de 200.000 euro.

Cine poate beneficia de finantare prin Programul Operational Regional 1.2?

 • IMM;
 • Intreprindere Mare;
 • ONG;
 • Universitate;
 • Autoritate publica locala;
 • Autoritatea publica centrala;
 • Institutie publica;
 • Institut de cercetare;
 • Camera de comert a Romaniei.

Co-finantare

Pentru activitatile aferente ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare si activitatile aferente ajutorului de stat regional, intensitatea finantarii se aplica la suma diferitelor tipuri de cheltuieli eligibile finantabile prin acest tip de ajutor. Intensitatile, in afara de tipul de activitate si categoria de cost eligibila aferenta, sunt influentate inclusiv de categoria in care este incadrat solicitantul.

Pentru activitatile aferente ajutorului de minimis, contributia programului este de maximum 100% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis si in limita plafonului de minimis.

Activitati eligibile prin Programul Operational Regional 1.2

Activitati de cercetare-dezvoltare:

 • Cercetare industriala (cercetare aplicata si dezvoltare tehnologica);
 • Devoltare experimentala si/sau activitati de testare;
 • Realizare studii de fezabilitate;
 • Alte activitati legate de obtinerea, validarea si protejarea proprietatii industriale;
 • Standardizarea produselor/serviciilor/proceselor;
 • Achizitia de servicii de consultanta si echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de cercetare dezvoltare, achizitia de servicii de cercetare contractuala, achizitia de servicii de sprijinrie a inovarii, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share.

Ajutor de stat regional respectiv investitii in active corporale si necorporale doar daca constitituie o investitie initiala cu scopul de a:

 • Dezvolta o unitate noua de de fabricatie/ spatiu pentru prestare de servicii;
 • Extinderea capacitatii unei unitati existente prin cresterea volumului a cel putin unui produs/serviciu;
 • Diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitatea respective.

Ajutor de minimis – achizitionarea de servicii-suport pentru desfasurarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si investitionale incluse in proiect, respectiv:

 • Certificare, standardizare a produselor/serviciilor pentru obtinerea, validarea si protejarea proprietatii industriale si/sau intelectuale;
 • Realizarea de cursuri, workshop-uri de formare profesionala pentru angajatii din sfera productie, comercializare si internationalizare, dezvoltare de competente antreprenoriale si tehnologice;
 • Dezvoltarea de instrumente de comercializare on-line, inclusiv website;
 • Activitati de internatonalizare (participarea, la nivel international, in afara romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant), dezvoltare eticheta de calitate, identitate locala, brand;
 • Activitati pentru pregatirea documentatiei, managementul de proiect;
 • Marketing pentru produsul/serviciul rezultat in urma introducerii rezultatelor cercetarii; studii de piata;
 • Informare si publicitate pentru proiect.

Unde trebuie realizata investitia?

Program se adreseaza exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate respectiv Nord-Vest si Nord-Est.

Cheltuieli eligibile prin Programul Operational Regional 1.2

 • Active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile – pentru activitatile de inovare de proces si organizationala (eligibile pentru IMM);
 • Amortizare pentru cladiri si spatii pentru activitatile de cercetare industrial/dezvoltare industriala;
 • Cheltuieli pentru achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), pentru cercetare industrial/ dezvoltare industriala;
 • Cercetare industriala/dezvoltare experimentala cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse similare necesare proiectului;
 • Achizitia de active necorporale pentru cercetare industriala/dezvoltare experimentala (studii de fezabilitate);
 • Salarii pentru cercetare industrial/dezvoltare experimentala, aferente personalului implicat in implementarea proiectului;
 • Servicii de consultanta si servicii echivalente pentru realizarea, testarea si verificarea de modele si prototipuri necomerciale/comerciale, design de produs/proces/sistem si proiectarea produsului si a fluxurilor tehnologice, realizarea, operarea si verificarea planurilor pilot;
 • Achizitia de servicii de cercetare;
 • Achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii;
 • Cheltuieli indirecte de maxim 15% din valoarea totala a costurilor direct eligibile (deplasare, cazare, diurna);
 • Cheltuieli cu achizitia maxim 15% din valoarea totala a costurilor direct eligibile
 • Cheltuieli pentru constructii si instalatii;
 • Cheltuieli cu achizitia echipamentelor informatice, tehnologice, utilaje, instalatii in lucru;
 • Cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii pentru organizarea santierului.

Evaluare

Proiectul va trece prin doua evaluari:

 1. Evaluarea administrativa si a eligibilitatii;
 2. Evaluarea cererii de finantare respectiv calitatea si sustenabilitatea proiectului, capacitatea solicitantului de implementare a proiectului, etc.